Save Hong Kong from China

Save Hong Kong from China
(from 麥兜噹噹伴我心)

Friday, 11 April 2014

京拒單獨晤泛民 勢惹民憤??

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20140410/18685109

立法會議員將於周五訪問上海,但到昨日立會秘書處仍未能確定泛民議員能否和中央官員單獨談政改。有泛民訪問團成員直言,若果北京最終拒安排單獨見面,等同以行動向港人說明中央「信唔過」,只會令更多人撐佔中、反對談判。

真係恨到流晒口水喎,唔知有咩唔可以公告天下,要秘密進行呢... 你地賣港係人都知架啦,唔駛搞咁多野...

No comments:

Post a Comment