Save Hong Kong from China

Save Hong Kong from China
(from 麥兜噹噹伴我心)

Monday, 30 September 2013

最新賣港份子:張劍虹、葉一堅

大陸統戰真是很厲害,看「反共」的生果報,張劍虹連日賣港,葉一堅一响台灣返黎就做維穩份子:

沙膽虹手記:條氣唔順! 

沙膽虹手記:唔係次次都中港矛盾

堅哥與你:繼續惡鬥 死得人多

No comments:

Post a Comment